Partnerzy medialni:

Festiwal Filmów o Nurkowaniu
i Podwodnym Świecie 05.04.2014

Regulamin
REE FROG SCUBA DIVING FILM FESTIVAL
Festiwal Filmów o Nurkowaniu i Podwodnym Świecie

REGULAMIN

I Organizatorzy

Organizatorami Free Frog Scuba Diving Film Festival są:
1. Stowarzyszenie Grupa Wsparcia Podwodnego OXYGEN, KRS 0000 385966, ul. Edukacyjna 7, 05-825 Kozery,    
      www.sgwp.pl, tel. 502 644 422.
2. Centrum Kultury Grodzisk Mazowiecki, ul. Spółdzielcza 9, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, tel. 22 734-79-00
3. Centrum Szkolenia Płetwonurków Scubadiving.pl, 05-827 Grodzisk Mazowiecki ul. Kopernika 8/17,
     tel. 502 644 422
      a. Prawa autorskie festiwalu
           Prawa do festiwalu, symbolu graficznego i nazwy posiadają Adam Wasiak i Arkadiusz Stegenka
      b. Reprezentacja
           Osobami reprezentującymi organizatorów są Adam Wasiak , Agnieszka Krawczykowska
           oraz Arkadiusz Stegenka

II Termin i miejsce

5 kwietnia 2014 roku, sala widowiskowa Centrum Kultury w Grodzisku Mazowiecki ul. Spółdzielcza 9, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

III Warunki uczestnictwa

  1. Do udziału w Konkursie Free Frog Scuba Diving Film Festival można zgłaszać oryginalne filmy twórców
       zajmujących się  realizacją filmów niezawodowo o tematyce nurkowej i podwodnej,
       zrealizowane w dowolnej technice.
  2. Każdy twórca może przysłać dwa swoje filmy.
  3. Poza tematyką, dodatkowym kryterium konkursowym jest czas emisji filmu, który nie powinien przekraczać 22
      minut.
  4. Każdy zgłoszony film powinien być nagrany na osobnym nośniku w formacie umożliwiającym odtwarzanie
       z komputera PC (MPG4), (preferowana jakość HD).
  5. Wszystkie filmy powinny posiadać czołówkę z tytułem filmu oraz napisy końcowe (ewent. tylko napis „koniec”).
  6. Filmy obcojęzyczne muszą zawierać polskie napisy.
  7. Do filmu należy dołączyć Kartę Zgłoszenia, zawierającą podstawowe informacje o filmie oraz o jego autorze
      (informacje te zostaną zamieszczone w festiwalowym informatorze), a także oświadczenie autora
       o posiadaniu praw do danego filmu.
       Kartę można pobrać z oficjalnej strony Festiwalu. www.freefrog.pl
  8. Do wysyłanych materiałów prosimy dołączyć także co najmniej jedno zdjęcie (kadr filmu) w wersji cyfrowej
      (format JPG, w optymalnym rozmiarze, do celów reklamowych).
  9. Nieprzekraczalnym terminem zgłaszania filmów na Konkurs jest 31 grudnia 2013 roku ( liczy się data nadania).
10. Filmy wraz z Kartami Zgłoszeń należy dostarczyć na adres: Free Frog Scuba Diving Film Festival,
       05-827 Grodzisk Mazowiecki, ul. Kopernika 8/17.
11. Lista filmów dopuszczonych do projekcji konkursowych przez Komisję Kwalifikacyjną będzie dostępna do dnia
      1 lutego 2014 roku na oficjalnej stronie festiwalu: www.freefrog.pl
12. Komisja kwalifikacyjna i Jury są powoływane przez organizatorów festiwalu.
13. Twórcy chcący ubiegać się o akredytację są zobowiązani do potwierdzenia drogą mailową, swojego przybycia
       na festiwal do dnia 1 marca 2014
14. Filmy zakwalifikowane do projekcji konkursowych oceniane będą przez Publiczność festiwalową,
      oraz Jury Konkursu.
15. Werdykty Publiczności i Jury Konkursu Free Frog Scuba Diving Film Festival są ostateczne i niepodważalne.
16. Do projekcji konkursowych Free Frog Scuba Diving Film Festival nie zostaną dopuszczone filmy:
       - zrealizowane przez zawodowych twórców,
       - zrealizowane przez członków Komisji Kwalifikacyjnej,
       - zrealizowane przez członków Jury,
17. Organizatorzy nie odsyłają kopii filmów zgłoszonych na Konkurs.
18. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne zagubienie lub uszkodzenie filmów
       powstałe z powodów od nich niezależnych.
19. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
20. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wycofania filmu z Konkursu z powodu wadliwej jakości
       technicznej kopii pokazowej uniemożliwiającej projekcję.

IV Nagrody

   1. Organizatorzy przewidują przyznanie czterech głównych równorzędnych nagród (statuetek),
        w dwóch kategoriach :
          a. Wody ciepłe - nagroda Publiczności i nagroda Jury
          b. Wody zimne - nagroda Publiczności i nagroda Jury
        Dwie z tych nagród przyzna w plebiscycie festiwalowa Publiczność, oraz dwie Jury festiwalowe. 
        Dopuszcza się sytuację, w której obydwie nagrody główne (statuetki) zostaną przyznane za ten sam film.
   2. Instytucje, organizacje i osoby prywatne mogą – za zgodą Organizatorów – nagradzać i fundować nagrody
       specjalne (pozaregulaminowe).
   3. Informacje o takich nagrodach pojawią się do dnia 1 lutego 2014r. na oficjalnej stronie festiwalu :
       www.freefrog.pl

V Prawa autorskie

   1. Prawa autorskie zgłaszanego filmu nie mogą być w żaden sposób ograniczone ani naruszać praw autorskich
       i dóbr osobistych osób trzecich, w odniesieniu zarówno do zdjęć jak i do muzyki.
       W przypadku niespełnienia tego warunku autor musi załączyć do Karty Zgłoszenia pisemne oświadczenie
       prezentujące  sytuację prawną filmu.
   2. Zgłaszając film do udziału w Festiwalu autor wyraża tym samym zgodę na:
        - jego publiczną i bezpłatną prezentację w ramach projekcji konkursowych, oraz w ramach promocji Festiwalu
        – na  bezpłatne emisje całości lub fragmentów filmu w telewizji, internecie oraz na innych
           publicznych pokazach.
   3. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów
       (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku O Ochronie Danych Osobowych – Dz. U. nr 133, poz. 883).
   4. Zgłoszenie do udziału w konkursie Free Frog Scuba Diving Film Festival jest równoznaczne
       z akceptacją niniejszego Regulaminu.

VI Uwagi organizacyjne

   1. Funkcję Dyrektora Konkursu pełni Arkadiusz Stegenka.
       Głos Dyrektora Free Frog Scuba Diving Film Festival jest decydujący w sprawach spornych,
       nieobjętych regulaminem  lub wymagających dodatkowej interpretacji.
       Dyrektor Festiwalu udziela informacji programowych tel. 602346756
   2. Informacji dotyczących spraw technicznych i organizacyjnych udziela Adam Wasiak
       Tel. 502 644 422
   3. Biuro Organizacyjne Free Frog Scuba Diving Film Festival, mieści się w siedzibie Stowarzyszenia
       Grupa Wsparcia Podwodnego Oxygen, ul Edukacyjna 7, 05-825 Kozery
       Tel. 502 644 422,
       Dyrektor Biura Organizacyjnego: Adam Wasiak
       Tel. 502 644 422
   4. Oficjalna strona Free Frog Scuba Diving Film Festival: www.freefrog.pl
   5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Free Frog Scuba Diving Film Festival,
        lub zmiany terminów podanych w regulaminie z przyczyn niezależnych od organizatorów.
        W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, informacja taka  zostanie podana publicznie
        na oficjalnej stronie festiwalu: www.freefrog.pl
Sponsorzy
zostań sponsorem
Partnerzy
zostań partnerem
© Free frog 2019 / CMS - Created by asis.pl
WebDesign: good-site.pl
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.